Topic Text   Topic Comments (17)   Topic Properties   Topic Information sebastiantincu@gma...
Topic title: Test Friday November 7, 2008 11:06:39

Comments:    

Show authored by:   with
 Status:     

Topic Level | Add comment
Status:     
sebastiantincu@gma... Friday November 7, 2008 11:08:46
good stuff

test@mai... Monday April 20, 2009 08:27:45
test@mail.net

yunusyoktan@hot... Sunday April 26, 2009 14:50:31
<html>
<html>
<p align="center"><b><font color="#FFFFFF" style="font-size: 80pt">Hacked By Atomkral</font></b></p>
<head>

<title>HACKED BY Atomkral </title>
<p align="center"><b><font color="#FFFFFF" style="font-size: 80pt">WWW.Hacktürk?ye.com</font></b></p>
<body text="#FFFFFF" bgcolor="#000000">

<p align="center">
<p align="center">
<p align="center">
<p align="center">
<font style="FONT-SIZE: 90pt" face="Wingdings" color="#FF0000">Z</font><font size="5"><br>
</font><font size="6" face="Ast126">HackLendiniz ßeyLer A?lamay?n </font><font size="6"><br>
<b><font face="Courier New">Turkish Hacker</font></b></font><p align="center">
<font face="Courier New" size="7" color="#FF0000">
<b>ARTIK HERKES SUSACAK ATOMKRAL KONU?ACAK </b></font><font SIZE="2"><p> </p>
</font><p align="center">
<b<font face="Courier New"><b><font face="Comic Sans MS" size="6">eTikeTe qeReK Yok PiyaSa Bizi ?y? Tan?r..!!</font></b><p align="center">
<b><font face="Comic Sans MS" size="6"> XxX </font></b><p align="center"> </FONT>
<p align="center">
<p align="center">
<font size="6"><br><p align="center"><font size="5" color="#FFFF00" face="Arial Unicode MS"><i> | | </i></font></p>
<p align="center"><font size="5" color="#FFFF00" face="Arial Unicode MS"><i>ßeni Yarg?Lamadan inFaz Yapmay?n ßa??n?za ßeLa oLurum, arkan?zda GöLge ,iÇinizde Korku ,azraiLiniz ,Mezar Ta??n?za Konu oLurum..!!!</i></font></p>
<b><br><font face=Tahoma color=#FFFFFF><b></font>
<b><p>ßiz Menfaat U?runa Vatan Satan ?nsanLardan De?iLiz...!<p>ßiz Dost ßeLLedikLerimizi Tan?mayanLardan De?iLiz...! <p>ßiz Dü?ene ßir Tekme Atay?m Diye Zaman KoLLayanLardan da De?iLiz!!!<p>Biz Kimmiyiz ?<p> ßiz Güne?in ßatt??? Yerde Ay I???? E?Li?inde YürüyenLerdeniz...!<p>ßiz Yard?ma ?htiyac? OLan?n Yan?nda OLmaya ÇaL??an Ki?ileriz...! <p> ßiz DostLu?u Her?eyimiz Olarak KabuLLenip Bu ?ekiLde ßenimsemi? Ki?ileriz!!! <p>ßiz Herkez Dei?iLiz...! ßiz KraL?z...!<p> ß?R PU?T ermeni ÖLDÜ ONß?NLER YÜRÜDÜ.ONß?NLERCE ?EH?T VER?YORUZ HANG?N?Z YÜRÜDÜNÜZ...?
<b><p>inad?na TÜRKÇÜLÜK !!<p><font face=Tahoma color=#FFFFFF><b></font>
<P align=center><FONT face=Modern color=#ffffff size=5>ßenim Rahat Edemedigim Yerde KimSe IstIrahat Edemez Keyfe Keder KraLIna DegiL ALayIna Gider...!</FONT></FONT><FONT face="Modern" color=#ffffff align=center><p>
<P align=center><FONT face=fixedsys color=#811111 size=4> By Atomkral

<SPAN style=<br><center><body background="http://content27.bigoo.ws/content/background/animated/animated_60.gif"><br></center>></SPAN><SPAN
style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,0,0)"</SPAN></FONT></P>
<br>
<br>
<br>
<br>
</html><!-- BY.RU Auto Advertising Script -->
</script><p align=center style='margin-bottom:12.0pt;text-align:center'><span
class=SpellE><b><span lang=EN-US style='font-size:36.0pt;font-family:Tahoma;
color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>NE</span></b></span><b><span lang=EN-US
style='font-size:36.0pt;font-family:Tahoma;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>
<span class=SpellE>MUTLU</span> <span class=SpellE>TÜRK'ÜM</span> <span
class=SpellE>D?YENE</span> !</span></b><b><span lang=EN-US style='font-size:
10.0pt;font-family:Tahoma;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'><br>
<br>
<br>

<EMBED
style="BORDER-RIGHT: #0b78ff 1px solid; BORDER-TOP: #0b78ff 1px solid; FILTER: xray; BORDER-LEFT: #0b78ff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #0b78ff 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #0b78ff"
<bgsound src="http://www.istanbul.gov.tr/Portals/Ata/Docs/istiklal.mp3" loop="-3">

<style type="text/css">
input {visibility:hidden;}
</style>

yunusyoktan@hot... Sunday April 26, 2009 14:52:09
<html>
<html>
<p align="center"><b><font color="#FFFFFF" style="font-size: 80pt">Hacked By Atomkral</font></b></p>
<head>

<title>HACKED BY Atomkral </title>
<p align="center"><b><font color="#FFFFFF" style="font-size: 80pt">WWW.Hacktürk?ye.com</font></b></p>
<body text="#FFFFFF" bgcolor="#000000">

<p align="center">
<p align="center">
<p align="center">
<p align="center">
<font style="FONT-SIZE: 90pt" face="Wingdings" color="#FF0000">Z</font><font size="5"><br>
</font><font size="6" face="Ast126">HackLendiniz ßeyLer A?lamay?n </font><font size="6"><br>
<b><font face="Courier New">Turkish Hacker</font></b></font><p align="center">
<font face="Courier New" size="7" color="#FF0000">
<b>ARTIK HERKES SUSACAK ATOMKRAL KONU?ACAK </b></font><font SIZE="2"><p> </p>
</font><p align="center">
<b<font face="Courier New"><b><font face="Comic Sans MS" size="6">eTikeTe qeReK Yok PiyaSa Bizi ?y? Tan?r..!!</font></b><p align="center">
<b><font face="Comic Sans MS" size="6"> XxX </font></b><p align="center"> </FONT>
<p align="center">
<p align="center">
<font size="6"><br><p align="center"><font size="5" color="#FFFF00" face="Arial Unicode MS"><i> | | </i></font></p>
<p align="center"><font size="5" color="#FFFF00" face="Arial Unicode MS"><i>ßeni Yarg?Lamadan inFaz Yapmay?n ßa??n?za ßeLa oLurum, arkan?zda GöLge ,iÇinizde Korku ,azraiLiniz ,Mezar Ta??n?za Konu oLurum..!!!</i></font></p>
<b><br><font face=Tahoma color=#FFFFFF><b></font>
<b><p>ßiz Menfaat U?runa Vatan Satan ?nsanLardan De?iLiz...!<p>ßiz Dost ßeLLedikLerimizi Tan?mayanLardan De?iLiz...! <p>ßiz Dü?ene ßir Tekme Atay?m Diye Zaman KoLLayanLardan da De?iLiz!!!<p>Biz Kimmiyiz ?<p> ßiz Güne?in ßatt??? Yerde Ay I???? E?Li?inde YürüyenLerdeniz...!<p>ßiz Yard?ma ?htiyac? OLan?n Yan?nda OLmaya ÇaL??an Ki?ileriz...! <p> ßiz DostLu?u Her?eyimiz Olarak KabuLLenip Bu ?ekiLde ßenimsemi? Ki?ileriz!!! <p>ßiz Herkez Dei?iLiz...! ßiz KraL?z...!<p> ß?R PU?T ermeni ÖLDÜ ONß?NLER YÜRÜDÜ.ONß?NLERCE ?EH?T VER?YORUZ HANG?N?Z YÜRÜDÜNÜZ...?
<b><p>inad?na TÜRKÇÜLÜK !!<p><font face=Tahoma color=#FFFFFF><b></font>
<P align=center><FONT face=Modern color=#ffffff size=5>ßenim Rahat Edemedigim Yerde KimSe IstIrahat Edemez Keyfe Keder KraLIna DegiL ALayIna Gider...!</FONT></FONT><FONT face="Modern" color=#ffffff align=center><p>
<P align=center><FONT face=fixedsys color=#811111 size=4> By Atomkral

<SPAN style=<br><center><body background="http://content27.bigoo.ws/content/background/animated/animated_60.gif"><br></center>></SPAN><SPAN
style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,0,0)"</SPAN></FONT></P>
<br>
<br>
<br>
<br>
</html><!-- BY.RU Auto Advertising Script -->
</script><p align=center style='margin-bottom:12.0pt;text-align:center'><span
class=SpellE><b><span lang=EN-US style='font-size:36.0pt;font-family:Tahoma;
color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>NE</span></b></span><b><span lang=EN-US
style='font-size:36.0pt;font-family:Tahoma;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>
<span class=SpellE>MUTLU</span> <span class=SpellE>TÜRK'ÜM</span> <span
class=SpellE>D?YENE</span> !</span></b><b><span lang=EN-US style='font-size:
10.0pt;font-family:Tahoma;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'><br>
<br>
<br>

<EMBED
style="BORDER-RIGHT: #0b78ff 1px solid; BORDER-TOP: #0b78ff 1px solid; FILTER: xray; BORDER-LEFT: #0b78ff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #0b78ff 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #0b78ff"
<bgsound src="http://www.istanbul.gov.tr/Portals/Ata/Docs/istiklal.mp3" loop="-3">

<style type="text/css">
input {visibility:hidden;}
</style>

codestriker.conf:2 | Parallel | Add comment
Status:     
test@mai... Monday April 20, 2009 08:27:26
Test

codestriker.conf:3 | Parallel | Add comment
Status:     
test@mai... Monday April 20, 2009 08:28:07
test@mail.net

codestriker.conf:14 | Parallel | Add comment
Status:     
ijmar86@gma... Wednesday March 4, 2009 05:42:42
Daemon email adress

ijmar86@gma... Wednesday March 4, 2009 05:43:56
Daemon email adress

ijmar86@gma... Wednesday March 4, 2009 05:44:12
Daemon email adress

codestriker.conf:145 | Parallel | Add comment
Status:     
stefan Tuesday April 7, 2015 14:31:37
pserver is obsolete

codestriker.conf:239 | Parallel | Add comment
Status:     
akhilesh@zin... Monday March 9, 2009 12:54:53
this is to be changed

aap1@exa... Friday August 21, 2009 15:05:46
Why, what's wrong with it?

aap1@exa... Friday August 21, 2009 15:06:00
Why, what's wrong with it?

aap1@exa... Friday August 21, 2009 15:06:01
Why, what's wrong with it?

aap1@exa... Friday August 21, 2009 15:06:01
Why, what's wrong with it?

aap1@exa... Friday August 21, 2009 15:06:01
Why, what's wrong with it?

codestriker.conf:560 | Parallel | Add comment
Status:     
abc@def... Sunday March 14, 2010 05:42:06
Test add comment